Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ข่าวสารและกิจกรรม

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดี มข.

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 อธิการบดี มข. ...


ค่ายติวน้องพู่กันแพทย์ ครั้งที่ 7 ตอน สงครามชนเผ่า

คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ จัดโครงการติวน้องพู่กันแพทย์ ครั้งที่ 7 ตอน สงครามชนเผ่า ในวันศุกร์ที่16 - วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เปิดรับสมัครน้องๆผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้...


คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้มีอุปการคุณ กทม.

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้มีอุปการคุณ กทม....
© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515