Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ข่าวสารและกิจกรรม

คณะแพทย์ จัดม่วนซื่่นสงกรานต์ แพทยศาสตร์สัมพันธ์

คณะแพทย์ จัดม่วนซื่่นสงกรานต์ แพทยศาสตร์สัมพันธ์ ร่วมทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และประกวดเทพีสงกรานต์ 2561 ...


รณรงค์การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สนับสนุนและกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยประพฤติปฏิบัติตรให้สอดคล้องกับหลักคุณะรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เป็นผู้มีความประพฤติอันดี เป็นที่น่าเชื่อ...


คณะแพทยศาสตร์ ร่วมวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ...Youtube Channel


ปฏิทินกิจกรรม

© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515