Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» อาจารย์แพทย์กุมาร รับรางวัลจากแพทยสมาคม    (อ่าน 1,762)

  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ  ศ.พญ.อรุณี   เจตศรีสุภาพ  อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นประเภทวิชาการ ประจำปี 2558 จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย   

  Poster : eedpark | 14 มกราคม 59 04:19:12


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515