Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» คณะแพทยศาสตร์ มอบกระเช้าปีใหม่ ผู้ว่าฯขอนแก่น และหน่วยงานราชการ    (อ่าน 888)

   รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อม ผศ.นพ.ธเนศ  รังษีขจี  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร ร่วมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 แก่หน่วยงานราชการภายในจังหวัดขอนแก่น พร้อมขอบคุณที่คอยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของทางคณะฯมาโดยดีตลอด  ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าสูง  

 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

พลตรีอัครเดช  บุญเทียม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 

 

นพ.พีระ  อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

 

นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น 

 Poster : admin | 29 ธันวาคม 60 08:05:24


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515