Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» แพทย์ มข.จัดใหญ่ “ กีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่29”    (อ่าน 2,037)

    เมื่อวันที่  5 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 “คืนแก่นขาม ยามผูกเสี่ยว” ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ 22 สถาบัน ในประเทศไทยที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี เรียนรู้ การทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษาแพทย์รุ่นพี่และรุ่นน้องทั้งจากสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน
     ในงานเริ่มด้วยพิธีเปิด ณ สนามกีฬา 50 ปีโดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักกีฬาและแขกที่มาร่วมงานจากทุกสถาบัน ร.ศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  ซึ่งจะมีการเดินขบวนและการแสดงจากนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บอกเล่าเรื่องราวของความเป็นมา ตำนาน วิถีชีวิต ประเพณีของชาวอีสาน ผ่านตัวแทนของธาตุทั้งสี่ โดยได้รับเกียรติ ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ เป็นนักกีฬาอาวุโสได้นำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณพร้อมกัน

    นศ.พ.จักรภพ ก้านจักร ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้กล่าวว่า ในนามกรรมเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 ภายใต้ชื่องาน คืนแก่นขามยามผูกเสี่ยว นับเป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายของนิสิตนักศึกษาแพทย์จากสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา ด้วยความร่วมมือระหว่างสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์(สพท.) และสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศรวม 22 สถาบัน โดยมีผู้ร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 2,600 คน

      ร.ศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า กีฬาถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างคนให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจทำให้รู้จักมีน้ำใจนักกีฬามีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อร่วมกันสร้างชาติที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นต่อไปในภายภาคหน้าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาไม่เพียงแต่จะนำมาซึ่งความสนุกสนานชื่อเสียงเกียรติยศหรือเหรียญรางวัลเท่านั้น แต่ยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่นิสิต นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน และยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันอีกด้วย

      นอกจากกิจกรรมในพิธีเปิด บริเวณงาน ยังมี “ตลาดตุ้มโฮมหมอ ณ มอดินแดง” ตลาดบรรยากาศแบบอีสาน มีทั้งซุ้มร้านค้า อาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก ซุ้มถ่ายรูป ซุ้มทำดอกไม้เทียน บ้านผีสิง และอื่นๆอีกมากมายโดย

 Poster : admin | 9 มกราคม 61 04:21:20


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515