Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» บัณฑิตแพทย์ มข. เข้าเฝ้ารับรางวัลบัณฑิตแพทย์ผลการศึกษายอดเยี่ยม พร้อมเผยเคล็ดลับเรียนเก่ง    (อ่าน 791)


     เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงพระราชทานรางวัลและเกียรติบัตร แก่บัณฑิตแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรดีเด่น พร้อมกันนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่บัณฑิตทั้ง 3 สาขาวิชาชีพ ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม

     โดยแพทย์หญิงชวิพร มุกตพันธ์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรบัณฑิตแพทย์ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งรศ.นพ.วิทูรย์  ประเสริฐเจริญสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จในพิธีดังกล่าวด้วย

 

     โอกาสนี้ ได้ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในหัวข้อ สมเด็จฯพระบรมราชนก กับ การสาธารณสุขไทย : "ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" จัดขึ้นระหว่างวันที่2-6 กันยายนนี้ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจกรรม ได้กราบทูลรายงานการจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย ที่ทรงบุกเบิกและวางรากฐานการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาด้านการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยให้เจริญก้าวหน้า ภายในงานแบ่งกิจกรรมเป็น 4 ส่วน ได้เเก่ การจัดแสดงพระราชประวัติสมเด็จฯ พระบรมราชชนก ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนนิทรรศการทางวิชาการในหัวข้อ ผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ การบรรยายพิเศษ และการแข่งขันตอบปัญหา การให้บริการตรวจวัดสายตา ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการแสดงบนเวทีจากศิลปิน

     แพทย์หญิงชวิพร มุกตพันธ์ เปิดเผยถึงความรู้สึกหลังได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรว่า รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก สำหรับตนถือว่าเป็นรางวัลพิเศษตอบแทนการตั้งใจเรียนตลอดระยะเวลา 6ปี  เคล็ดลับการเรียน ที่ทำให้จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตด้วยเกรด 3.93 คือเมื่อเรียนในห้องเรียนก็ต้องตั้งใจฟังที่อาจารย์สอนเพราะข้อสอบจะอยู่ในบทเรียนที่อาจารย์สอนนั่นเอง  เมื่อได้เรียนรู้กับคนไข้จริง ก็ต้องตั้งใจฟังเวลาที่อาจารย์หรือ พี่ๆพยาบาลคอยแนะนำ คอยสังเกต และหมั่นทบทวนความรู้ที่ได้เรียนรู้จากคนไข้เพื่อที่จะนำไปใช้ได้จริงในอนาคต สำหรับปัจจุบันแพทย์หญิงชวิพร มุกตพันธ์ เป็นแพทย์ใช้ทุนที่ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะแพทยศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมดูแลประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยPoster : admin | 18 กันยายน 58 14:37:02

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515