Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» OPEN HOUSE ประชาสัมพันธ์การบริการสู่ตัวแทนบริษัทประกัน    (อ่าน 368)

ด้วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ให้บริการผู้ป่วยประกันชีวิต เป็นรูปแบบบริการจ่ายสินไหม เพื่อผู้รับบริการจะได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ผ่านระบบการพิจารณาอนุมัติผ่านทางแฟกซ์ (Fax claim) ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้จัดงาน OPEN HOUSE ประชาสัมพันธ์การบริการสู่ตัวแทนบริษัทประกัน ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น3 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อต้อนรับตัวแทนจากบริษัทประกันต่างๆทั่วภาคอีสาน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการดำเนินนโยบาย แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี และแนวทางการรักษาที่มีคุณภาพ พร้อมยังมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบริการที่ดียิ่งขึ้น

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางการบริการสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข  รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศฯ นายแพทย์ อนุชิต พันธุ์คงทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศฯ ด้านสนับสนุนความเป็นเลิศ และ นายแพทย์ นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพด้านmedical hub เป็นวิทยากรร่วมตอบคำถาม ให้ข้อมูลแก่ผู้ร่วมงานPoster : admin | 7 สิงหาคม 61 08:43:40

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515