Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» คณะแพทยศาสตร์ ร่วมบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อความเป็นสิริมงคล    (อ่าน 236)

     รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อม ผศ.นพ.ธเนศ รังษีขจี  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย  ซึ่งในพิธีดังกล่าวมี  รศ.ดร.เพียรศักดิ์  ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจำนวนมาก ณ มณฑลพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     โดย รศ.ดร.เพียรศักดิ์  ภักดี ได้เปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธปัญญาเมตตาธรรม จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย บูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง และปักธูปที่กระถางธูปหน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวง พราหมณ์นำบูชาเทพยดา อัญเชิญเทวดา นำบูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ถวายเครื่องบวงสรวงที่บุคลากร นักศึกษา รวมทั้งผู้ศรัทธานำมาถวาย  จากนั้นได้โปรยข้าวตอกดอกไม้ ลั่นฆ้องชัย 3 ลา คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ปักธูปที่กระถางธูปบูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง จากนั้นได้มี การรำบวงสรวง โดย นักศึกษาแขนงวิชา นาฏศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง และบรรเลงดนตรีไทย โดย แขนงวิชาดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ จบรำบวงสรวง ได้มีการลั่นฆ้องชัย 3 ลา ดนตรีปี่พาทย์บรรเลงลาเครื่องบวงสรวง พราหมณ์เชิญเทพเทวากลับ และกล่าวคำลาเครื่องบวงสรวง ให้ผู้นำของบวงสรวงแจกจ่ายและนำกลับไปรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคล

      ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงตั้งอยู่ฝั่งขวามือ ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประตูมอดินแดง) ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นศาลาธรรมสถานที่มีลักษณะเป็นอาคารทรงจัตุรมุขล้อมรอบด้วยระเบียงทั้ง 4 ด้าน กลางห้องโถงเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธปฏิมาปางมารวิชัย ซึ่งพระครูสุธรรมาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ได้ถวายพระนามว่า พระพุทธปัญญาเมตตาธรรม เพื่อเป็นที่เคารพสักการะ ตามจิตปรารถนาแห่งองค์ท่าน ทั้งยังถือเป็นสัญลักษณาการโดยปริยายว่า เจ้าพ่อมอดินแดง คือ องค์เทพในบุญเขตนี นอกจากนี้ยังมุ่งหมายให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญเกื้อหนุนการเจริญธานุสติ และเทวตานุสติ อันจะยังผลสัมฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาทแก่ประชากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ปิติสุขอยู่ในวิถีที่อุดมด้วยสามัคคีธรรมสืบไป

 

 Poster : admin | 15 พฤศจิกายน 61 07:59:02

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515