Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนศ.พ.ธนภพ รางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2557    (อ่าน 985)

       คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับ นศ.พ.ธนภพ ณ นครพนมนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2557

 

 

       เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานรางวัล “นักศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศาลาดุสิดาลัยพระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิต โดยในปีนี้นักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคือ นายธนภพ ณ นครพนมนักศึกษาชั้นปีที่6 เข้ารับรางวัลครั้งนี้ด้วย

 

       รางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน เป็นพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้มีกระแสพระราชดำรัสแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อพ.ศ.2506 ว่ากระทรวงศึกษาธิการควรจะพิจารณาจัดรางวัลให้แก่นักเรียนซึ่งเรียนดีประพฤติดีและโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดำเนินการสนองพระราชปรารภนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2507 เป็นต้นมาPoster : admin | 25 ตุลาคม 58 06:41:59

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515