Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินกิจการร้านค้า ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    (อ่าน 298)

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินกิจการร้านค้า ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม กาแฟและเบอเกอรี่ ภายในบริเวณ ชั้น1 โรงอาหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนใจยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยอาคารและสถานที่ งานบริการและธุรการ ชั้น 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2561

 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรับคัดเลือกเพื่อดำเนินกิจการร้านค้า

ใบสมัครและใบเสนอราคาPoster : admin | 11 ธันวาคม 61 03:59:40

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515