Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมธันวาวิชาการหัวข้อ“จาก CASCAP สู่การท้าทายไทย”    (อ่าน 1,289)

โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) ร่วมกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี กำหนดจัดประชุมธันวาวิชาการหัวข้อ“จาก CASCAP สู่การท้าทายไทย” ขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น  ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการวิจัยและการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี รวมทั้งการวางกลยุทธ์การวิจัยแลการทำงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อต่อยอดความร่วมมือทั้งทางด้านการวิจัยและการทำงานกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://www.cascap.in.th/cascapcongress ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณสรัญญา สาครพุทธ โทรศัพท์ 043-202691Poster : admin | 29 ตุลาคม 58 07:09:15

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515