Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน    (อ่าน 2,779)

   เมื่อเวลา 08.00 น.  ( 12 ธันวาคม 2558  )  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีถ่ายรูปหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2558 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558  ณ  หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 

   ซึ่งในพิธีถ่ายภาพหมู่ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ พร้อมมีผู้ปกครอง และ เพื่อน พี่น้อง ร่วมแสดงความยินดีกันคับคั่ง  ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poster : eedpark | 12 ธันวาคม 58 08:23:15


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515