Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติจีนครบ69ปี
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร...อ่านต่อ
ครั้งแรกในไทย KKU Datathon มุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย
ครั้งแรกในไทย KKU Datathon มุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ...อ่านต่อ
ขอเรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 27 กันย...อ่านต่อ
มหกรรมสุขภาพเนื่องใน วันมหิดล
ขอเชิญ บุคลกร นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน มหกรรมสุขภาพเนื่องใน วันมหิดล วันที่ 19-21 ...อ่านต่อ
โครงการนอนดี มีสุข มหัศจรรย์ CPAP "ความหวังใหม่ ลมหายใจที่ 4"
ขอเชิญ ผู้ป่วยนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ โรคอ้วน ผู้ที่รักษาด้วยเครื่อง CPAP บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่ว...อ่านต่อ
การอบรม Basic Science in Oncology
ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม Basi Science in Oncology หัวข้อ Phamacology of anticancer drug...อ่านต่อ
หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาขอตำแหน่งทางวิชาการ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อชี้แจง "หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจ...อ่านต่อ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รับสมัครแพย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2562
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขา วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่...อ่านต่อ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2562
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน วิสัญญีวิทยา ประจำปี 25...อ่านต่อ

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515