Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะแพทยศาสตร์จัดอบรมพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร
ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาล...อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The Mouse Avatar Models for Predicting Cancer Treatment”
ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชาคา...อ่านต่อ
อธิการบดี มข. ลั่นฆ้องชัย เปิดกีฬาสีคณะแพทย์ 2562
อธิการบดี มข. ลั่นฆ้องชัย เปิดกีฬาสีคณะแพทย์ 2562 ...อ่านต่อ
การอบรม Basic Science in Oncology
ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม Basi Science in Oncology หัวข้อ Phamacology of anticancer drug...อ่านต่อ
หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาขอตำแหน่งทางวิชาการ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อชี้แจง "หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจ...อ่านต่อ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รับสมัครแพย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2562
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขา วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่...อ่านต่อ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2562
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน วิสัญญีวิทยา ประจำปี 25...อ่านต่อ
การให้บริการแก่ผู้ประสบภัยจากรถ กรณีผู้ป่วยนอก
งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีนครินท์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดให้บริการแก่ผู้ประสบภั...อ่านต่อ
ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม Basic Science in Oncology
ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม Basic Science in Oncology หัวข้อ Oncogenes and tumor suppresso...อ่านต่อ


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515