Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าววิชาการ/การศึกษา

การประชุมวิชาการวันพุธประจำสัปดาห์ ประจำปี 2561
ขอเชิญนักศึกษาแพทย์และผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ "แนะแนวการศึกษา จบปี 6 แล้วเลือกทางไหนดี" วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น....อ่านต่อ
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัตรแพทย์ใช้ทุน จำนวน 4 อัตรา ประจำปี 2561...อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการMEDICINE 2018 : IoT, Precision Innovation
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 เรื่อง MEDICINE 2018 : IoT, Precision Inno...อ่านต่อ
การประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 12
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญวิสัญญีแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน วิสัญญีพยาบาล เข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ภาคตะว...อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ The New Era of Blood Transfusion
ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอวานี อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ...อ่านต่อ
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่14 ประจำปี 2561
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันร่วมผลิต ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่14 ประจำปี 2561 ในวันที่ 4-6 กรกฏ...อ่านต่อ

© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515