Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าววิชาการ/การศึกษา

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 34
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 34 "ปาฐกถา กวี ทังสุบุตร เรื่อง การผลิตแพทย์เพื่อการสนองต่อ Healthcare Thailand 4.0 องค์ปาฐก...อ่านต่อ
ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Advanced Endoscopy
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “Adv...อ่านต่อ
การจัดอบรมสัมมนาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ตามมาตรฐาน JCI
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 6 หลักสูตรแรก พฤษภาคม – ตุลาคม 2559...อ่านต่อ
ระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ อย่างถูกต้อง
หน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ อย่างถูกต้อง...อ่านต่อ
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล
หน่วยควบคุมการติดเชื้อ งานบริการพยาบาล ร่วมกับ บริษัท โอเร็กซ์เทรดดิ้ง จำกัด จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านการป้องกัน และควบคุมกา...อ่านต่อ

© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515