Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าววิชาการ/การศึกษา

อาจารย์แพทย์ มข.ร่วมให้ความรู้ภัยมะเร็งเต้านม
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม ร่วมให...อ่านต่อ
คณาจารย์ รับรางวัล Outstanding Contribution Award
คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี อาจารย์ประจำภาควิชาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ที่ได้รับรางวัล Outstanding Contribution Award ในการประ...อ่านต่อ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์”
คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์โกวิท คำพิทักษ์ ในวาระได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาสูติศาสตร์ -...อ่านต่อ
ทีมสหสาขาบริบาลผู้เป็นเบาหวาน คณะแพทย์ มข.เจ๋ง คว้ารางวัลระดับประเทศ
ทีมสหสาขาบริบาลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 นำโดย ศ.นพ.ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมคณะ คว้าราง...อ่านต่อ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทย จัดพิธีไหว้ครู และพิธีมอบใบประกาศ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ศาลา 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อ...อ่านต่อ
อายุรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ Update and Review in Medicine 2015 เสริมศักยภาพด้านการบริการ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลมหาสารคาม และ งานบร...อ่านต่อ

© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515