Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าววิชาการ/การศึกษา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายและในผลิตภัณฑ์อาหาร"
สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย (Society for Free Radical Research-Thai) ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเ...อ่านต่อ
เปิดรับสมัครขอรับทุนไปเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ
การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 3/2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้...อ่านต่อ
การร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสต์ และ ชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความรู้ทางวิชาการ
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวิชาการ Advance in deformity correction ...อ่านต่อ
การจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 ยิ่งใหญ่เพื่อ “การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่อย่างครอบคลุม
ศูนย์ตะวันฉาย ร่วมกับเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 “การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่อย่างครอบคลุมในเขตลุ่มแม่น้ำโขง เพื่...อ่านต่อ
คณะแพทย์ มข.ผนึกม.ฮาร์วาร์ดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เน้นใช้ITพัฒนาโรงเรียนแพทย์ หนุนการเรียนยั่งยืน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผนึกกำลังกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Harvard สร้างความสัมพันธ์อันดี พัฒนาการเรียนการสอนด้านแพทยศาสตร์ศึกษาโดยนำเทคโนโ...อ่านต่อ
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมธันวาวิชาการหัวข้อ“จาก CASCAP สู่การท้าทายไทย”
โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) ร่วมกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ...อ่านต่อ

© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515