Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าวบุคลากร

ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การให้ความรู้สุขภาพ การจัดทำสื่อสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การให้ความรู้สุขภาพ ก...อ่านต่อ
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพ...อ่านต่อ
นักวิจัยคณะแพทย์รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส พร้อมเผยเคล็ดลับความสำเร็จ
ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยด้านปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ไ...อ่านต่อ
นักวิจัยหญิงเก่ง มข. รับทุนวิจัยลอรีอัล"เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์"ปี13
ผศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม รับทุนลอรีอัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 13หลังสร้างผลงานวิจัยสุดล้ำจากการ...อ่านต่อ
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์บัวลอง ชินอ่อน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์บัวลอง ชินอ่อน อดีตหัวหน้างานบริการพยาบา...อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการบุคคลากรคณะแพทยศาสตร์ประจำปี 2558
พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน ...อ่านต่อ
คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พวงรัตน์ ยงวณิชย์
คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ในวาระได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำ...อ่านต่อ
อดีตรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อดีตรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...อ่านต่อ
ขอเชิญบุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดีและสังกัดภาควิชา พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญบุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดีและสังกัดภาควิชา พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น...อ่านต่อ

© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515